Nguyễn Hương Giang

Với những người đau lưng kinh liên như mẹ tôi thực sự rất cần một chiếc đệm phù hợp đúng nghĩa. Đi tìm mua đã lâu, mãi đến khi qua showroom của HANVICO 406 Nguyễn Trãi mới thấy hài lòng. Mẹ tôi nói thấy đã đỡ hẳn, rất thoải mái. Dịch vụ bên HANVICO cũng rất tốt nữa…

Liên hệ